Lokalhistoriewiki Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjonsliste

Sted: Trondheim
År: 1776

Kilder: Originalkilde

Notat:

Likvidasjonene

Last ned som regneark med verdier avrundet til hele pund.

Nr. Eier 030 Innkommende kobber fra Røros, som skal fortolles 070 Innkommende kobber fra Løkkens, tollfri 120 Innkommende kobber fra Kvikne, tollfri 140 Innkommende kobber fra Selbu, tollfri 180 Beholdning fra forrige år, som skal fortolles 230 Beholdning fra forrige år, tollfri 270 Tilsammen, som skal fortolles 310 Tilsammen, tollfri 360 Utgående kobber, fortollet 410 Utgående kobber, tollfri 480 Kobberbeholdning som overdras til neste år, skal fortolles 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Kongelige Majestets tiendekobber 328 7 9 7/9 355 8 15 1/9 683 16 8 8/9 371 0 8 312 16 8/9
2 Kammerherreinde Schøller 154 12 14 1/8 12 13 11 171 17 2 1/2 36 6 13 1/2 326 10 5/8 49 0 8 1/2 192 12 2 5/8 36 6 13 1/2 733 17 14 72 13 11
3 Kammerherre Hornemann 34 7 5 18 3 15 1/8 12 9 9 31 12 13 1 5 9 41/60 66 0 2 31 19 1 97/120 54 9 1 10 19 15 11 11 1 20 19 2 97/120
4 Kammerherre Peter F. Suhm 309 5 12 3/8 5 3 15 3/4 206 16 5 5 3 15 3/4 516 2 1 3/8 10 7 15 1/2 207 18 8 3/8 8 10 6 5/6 308 3 9 1 17 8 2/3
5 Etatsråd Hornemann 17 6 14 43/60 17 6 14 43/60 17 6 14 43/60
6 Generalauditør Collin 68 14 9 7/8 76 7 10 145 2 3 7/8 83 0 7 7/8 62 1 12
7 Justisråd Friedlieb & Co 51 10 15 3/8 4 4 9 31 3 14 1/2 53 7 11 1/2 8 10 7 2/3 104 18 10 7/8 43 18 15 1/6 71 11 1 3/8 28 3 11 2/3 33 7 9 1/2 15 15 3 1/2
8 Kanseliråd Must 77 6 7 1/8 12 19 15 3/8 21 2 13 60 15 12 1/2 40 5 6 1/4 138 2 3 5/8 74 8 2 5/8 94 13 5/8 40 5 6 1/4 43 9 3 34 2 12 3/8
9 Kanseliråd Cramer 42 19 2 1/8 5 5 11 1/4 33 14 12 1/4 6 13 5 3/4 76 13 14 3/8 11 19 1 49 6 15 1/8 6 13 5 1/4 27 6 15 1/4 5 5 11 1/4
10 Fru Lysholm 369 8 9 72 15 12 1/2 17 19 6 1/4 40 11 1 1/4 374 10 10 127 18 6 7/12 743 19 3 259 4 10 7/12 460 13 4 1/4 226 6 5/72 283 5 14 3/4 32 18 10 1/6
11 Agent Lassens dødsbo 42 19 2 1/8 35 17 14 3/4 78 17 7/8 58 5 4 1/8 20 11 12 3/4
12 Kammerråd Hoffs arvinger 17 3 10 1/2 19 1 14 1/2 36 5 9 18 16 15 3/4 17 8 9 1/4
13 Thomas Angells stiftelser 309 5 12 3/8 5 3 15 3/4 305 0 4 7 5 12 1/2 614 6 3/8 12 9 12 1/4 371 1 6 1/8 5 3 15 3/4 243 4 10 1/4 7 5 12 1/2
14 Madame Friedlieb 472 10 7 5/8 10 11 6 1/2 6 4 12 1/2 458 19 12 3/4 7 7 8 49/60 931 10 4 3/8 24 3 11 49/60 596 3 5 5/8 17 17 8 49/60 335 6 14 3/4 6 6 3
15 Madame Anna Cramers arvinger 68 14 9 7/8 4 4 9 35 14 12 1/4 5 6 11 78 13 14 3/8 9 11 4 50 15 1 1/8 5 6 11 27 18 13 1/4 4 4 9
16 Jomfru Borchgrevinck 68 14 9 7/8 76 7 10 145 2 3 7/8 76 8 1 7/8 68 14 2
17 Rasmus Finne 85 18 4 1/4 95 9 8 1/2 181 7 12 3/4 95 10 2 1/4 85 17 10 1/2
18 Otto Beyer 326 9 6 7/8 20 15 15 11 12 8 3/4 106 1 4 1/2 313 3 3 1/2 33 7 6 3/8 639 12 10 3/8 171 17 2 5/8 399 13 2 3/8 113 4 7 239 19 8 58 12 11 5/8
19 Henrik Meincke 309 5 12 3/8 114 7 10 1/2 43 6 12 1/4 53 0 10 1/4 226 19 4 3/4 125 11 14 7/24 536 5 1 1/8 336 6 15 7/24 307 7 5 3/8 248 14 14 21/24 228 17 11 3/4 87 12 1 5/12
20 Henrich Meincke for alle partisipanter 27 4 8
21 Lorentz Wulf 34 7 5 4 4 9 6 4 12 1/2 35 6 2 1/2 3 7 7 29/60 69 13 7 1/2 13 16 12 59/60 38 17 14 6 0 0 30 15 9 1/2 7 16 12 59/60
22 Ole Due 51 10 15 3/8 6 4 12 1/2 45 5 11 1/2 3 16 1 96 16 10 7/8 10 0 13 1/2 58 16 1 7/8 3 4 13 1/3 38 0 9 1/2 6 16 1/6
23 Hans Jepsen 25 15 7 3/4 18 4 5 43 19 12 3/4 33 1 11 3/4 10 18 1
24 Andreas Caspar Hammer 17 3 10 1/2 16 15 11 1/2 33 19 6 22 1 0 11 18 6
25 Thomas og Christian Jelstrup 17 3 10 1/2 17 2 12 1/2 34 6 7 17 3 1/2 17 3 6 1/2
26 Direktør Peder Hiort 25 15 7 3/4 28 12 13 1/4 54 8 5 1/2 28 13 1/4 25 15 4 3/4
27 Kanseliråd Thaysen 15 11 15 1/4 3 11 15 3/4 19 3 15 3 11 14 15 12 1
28 Hoffagent og Apoteker Otto Sommer 15 11 15 1/4 62 7 13 34 1 1 31/40 112 0 14 1/40 84 11 14 27 9 1/40
29 Auksjonsdirektør Busch 40 11 1/4 31 5 13 1/3 71 16 14 7/12 44 10 0 27 6 14 7/12
30 Ernst Wensell 9 7 2 3/4 5 7 9 1/4 14 14 12 7 13 1/2 7 1 11 1/2
31 Torkild Myhre 5 3 15 3/4 1 3 15 3/4 6 7 15 1/2 1 4 0 5 3 15 1/2
32 Mathias Friis 5 3 15 3/4 5 3 15 3/4 2 7 8 2 18 7 3/4
Transkribert sum* 2955 8 8 291 3 2 135 6 0 374 6 14 2764 9 2 1/2 505 4 5 7/120 5719 17 10 1/2 1306 0 5 7/120 3414 2 10 1/4 900 16 6 83/120 2305 15 1/4 405 3 14 11/30
Nåtidens sum** 3309 11 9 19/36 291 3 2 135 6 0 374 6 13 3119 18 1 1/9 505 4 5 9/40 6376 9 11 7/18 1306 5 9/40 3757 18 10 1/4 900 16 5 38/45 3218 11 1 5/36 465 5 15 8/15

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Nåtidens sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.