Lokalhistoriewiki Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjonsliste

Sted: Trondheim
År: 1756

Kilder: Originalkilde

Notat:

Likvidasjonene

Last ned som regneark med verdier avrundet til hele pund.

Nr. Eier 010 Innkommet kobber fra bergverkene som skal fortolles 100 Innkommet fra bergverkene, tollfri 180 Beholdning fra forrige år, som skal fortolles 230 Beholdning fra forrige år, tollfri 270 Tilsammen, som skal fortolles 310 Tilsammen, tollfri 360 Utgående kobber, fortollet 410 Utgående kobber, tollfri 480 Kobberbeholdning som overdras til neste år, skal fortolles 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Kongelige Majestets tiendekobber 210 12 11 13/19 189 2 8 1/6 399 15 3 47/114 189 2 8 1/6 210 12 11 13/19
2 Generalmajor Johan Mangelsen 236 19 5 3/16 23 3 0 188 6 5 13/16 17 1 8 425 5 11 40 4 8 198 13 0 16 0 0 226 12 11 24 4 8
3 Etatsråd Peter F. Suhm og Thomas Angell 418 16 7 117/172 19 13 12 9/14 185 0 3 3/8 7 3 11 603 16 11 19/344 26 17 7 9/14 366 14 13 7/8 17 15 7 237 1 13 31/172 9 2 9/14
4 Konferenseråd Schøller 88 3 7 22/43 17 7 4 45 9 2 1/20 12 3 12 133 12 9 483/860 29 11 0 77 17 4 19/80 12 3 14 55 15 5 2749/3440 17 7 2
5 Kanseliråd Angell 71 12 13 71/608 9 16 14 9/28 36 4 12 9/16 7 12 9 1/2 107 17 9 219/344 17 9 7 23/28 53 16 2 9/16 11 12 9 19/28 54 1 7 71/688 5 16 14 1/7
6 Madame Sidselle Bonsachs 22 0 13 19 19 14 1/8 42 0 12 1/344 29 16 6 1/8 12 4 5 151/172 [regnefeil: kollonne 3a er ikke sum a(…)
7 Madame Karen Schieldrup 33 1 4 281/344 20 14 9 7/8 59 15 14 119/172 39 15 6 1/8 20 0 8 195/344
8 Rådmann Hans Horneman 253 9 15 205/344 282 18 8 103/180 68 11 4/5 141 3 1 23/30 322 1 1028/1396 424 1 10 61/180 209 17 12 290 12 1 1/10 112 3 4 281/1220 133 9 9 23/180
9 Madame sal. Rådmann Hammer 49 11 15 155/688 5 15 12 59 19 2 13/16 3 14 4 1/6 109 11 2 13/344 9 10 1/6 100 1 7 5/16 1 16 0 9 9 10 599/608 7 14 1/6
10 Thomas Møllman 99 3 14 41/80 10 9 8 2/5 78 12 2 11/16 11 10 2 24/60 177 16 1 1/5 21 19 10 3/5 90 11 1 11/16 16 0 0 87 4 15 41/80 5 19 10 3/5
11 Carsten Schiødt 159 16 4 429/688 7 0 10 3/5 114 7 9 19/24 7 12 1/10 274 3 14 839/2064 14 12 10 7/10 150 1 14 1/4 7 12 1/10 124 2 323/2064 7 0 10 3/4
12 Kammerråd Meincke 195 7 12 155/172 298 19 5 47/112 67 3 1/2 102 8 2 31/80 265 10 13 69/172 401 7 7 1531/1688 178 16 14 1/2 260 17 12 86 13 14 155/172 140 9 11 1531/1688
13 Henrik Krenckel 33 1 4 281/344 16 13 1 5/16 49 14 6 99/688 41 5 13 7/8 8 8 8 679/680
14 Otto Beyer 38 11 8 197/688 34 12 13 11/16 73 4 5 335/344 34 13 4 3/16 38 11 1 541/688
15 Andreas Cramer 44 1 11 65/80 13 0 7 21 11 8 19/80 1 18 85/224 65 13 33412/3440 14 18 7 85/224 44 3 7 19/80 21 9 12 64/86 14 18 7 85/224
16 Rasmus Finne 49 11 15 75/688 42 18 13/16 92 9 15 317/344 44 2 4 48 7 11 317/344
17 Kanseliråd Henrik Lysholm 11 0 6 323/344 11 0 6 323/344 5 8 11 5 11 11 323/344
18 Bergskriver Peder Hiort 16 10 10 240/680 11 15 12 11/16 28 6 9/172 17 16 14 1/2 10 9 8 95/172
19 Andreas Friedlieb 5 10 3 42/43 5 10 3 42/43 3 15 10 1 14 8 42/43
20 Theodorius Møllman 33 1 4 81/344 30 1 7 3/8 63 2 11 105/172 30 2 15 7/8 31 19 12 81/344
21 Johan Møllman 33 1 4 81/344 30 1 10 1/8 63 2 14 25/354 30 2 2 1/8 33 0 12 45/172
22 Kanseliråd Sommer 78 15 2 4/7 41 1 7 5/7 119 16 10 2/7 77 13 12 42 2 14 2/7
23 Bernt Mølman 5 15 12 4 1 4 9 17 0 4 1 4 5 15 12
24 Madame Lydia Meinke 43 14 1 27/56 18 0 8 61 14 9 27/56 49 0 9 111/112 12 13 15 1/2
25 Direktør Hans Møller 23 3 0 20 1 5 1/2 43 4 5 1/2 20 1 5 1/2 23 3 0
26 Prost Peter Rosenvinge 5 17 3 1/2 9 0 3 1/4 14 17 6 3/4 6 6 10 90/120 8 10 12
27 Hoffagent og Apoteker Otto Sommer 5 17 3 1/2 1 19 13 141/240 7 17 3 7/80 5 17 5 1/2 1 19 13 141/240
28 Auksjonsdirektør Busch 12 17 14 1/10 6 18 7/28 6 18 7/28 6 18 7/28
29 Madame Elisabeth Volqvartz 2 6 14 1/5 2 10 10 43/60 4 17 8 11/12 4 17 7 43/60 0 0 1 1/5
30 Jørgen Gudde 2 6 14 1/5 1 0 6 7/10 3 7 4 9/10 2 10 10 43/60 0 16 10 14/60
31 Lorentz Wulf 2 6 14 1/5 2 10 10 43/60 4 17 8 11/12 4 0 10 43/60 0 16 14 1/5
32 Ernst Wensell 3 10 5 3/10 9 2 4 11/20 12 12 9 17/20 9 2 4 11/20 3 10 5 3/10
33 Bergskriver Zeuftens dødsbo 2 6 14 1/5 1 0 7 4/10 3 7 5 9/10 2 10 15 0 16 6 9/10
34 Henrik Dreyer 1 14 5 41/60 1 14 5 41/60
35 Svend Madsen Hagen 1 8 11 4/5 1 8 11 4/5
36 Madame Bennickman 1 5 8 0 5 8 [feil: uoverensstemmende beløp]
Transkribert sum* 1895 14 9 19/43 877 3 5 1078 2 10 441 3 13 4/5 2973 17 3 1318 7 2 4/5 1747 13 4 834 17 8 1226 3 15 483 9 11
Nåtidens sum** 2103 7 3 1377603/2222240 877 3 6 151/720 1261 4 14 191/240 434 2 15 91/160 3373 12 1 1097219717/2018741640 1294 840089/2126880 1936 15 13 77/120 820 12 12 179/560 1435 16 6 167912773/406669920 476 15 13 279257/425376

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Nåtidens sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.